Văn phòng Trung Quốc của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong niên vụ 2020/21 đạt mức kỷ lục 99.8 triệu tấn do nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng cao.

Mức nhập khẩu này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong niên vụ 2021/22 lên mức 101 triệu tấn do nhu cầu đối với khô đậu và dầu đậu tăng trong bối cảnh nhập khẩu dầu cải của Trung Quốc giảm.

Thị phần của Mỹ trong đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc đã đạt 37.2S% trong niên vụ 2020/21