Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 22,000 tấn dầu đậu tương niên vụ 2021/22 sang nước giấu tên.