Văn phòng Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Trung Quốc dự báo nhập khẩu ngô niên vụ 2021/22 đạt 20 triệu tấn, thấp hơn 6 triệu tấn so với dự báo của USDA do kỳ vọng nhu cầu giảm xuống khi nhập khẩu ngô niên vụ hiện tại bắt đầu bước vào lưu thông, việc xây dựng kho dự trữ dần ổn định và diện tích ngô nội địa mở rộng dẫn tới sản lượng ngô lớn hơn. Ngoài ra lợi thế về giá trước đây của ngô đã dần biến mất do giá ngũ cốc toàn cầu và chi phí vận chuyển tăng lên. Sản lượng ngô niên vụ 2021/22 dự báo tăng 4.3% so với niên vụ trước lên mức 272 triệu tấn do diện tích gieo trồng gia tăng

Sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 cũng được dự báo tăng 120,000 tấn lên mức 136 triệu tấn, do năng suất và diện tích gieo trồng cùng gia tăng. Nhập khẩu lúa mỳ niên vụ 2021/22 dự báo đạt mức 8 triệu tấn, thấp hơn 2 triệu tấn so với dự báo chính thức của USDA.

Nguồn: mxvnews.com