Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết nông dân Mỹ sẽ giảm diện tích gieo trồng ngô trong khi mở rộng việc gieo trồng đậu tương và lúa mỳ trong niên vụ tiếp theo.

USDA dự báo diện tích gieo trồng ngô trong niên vụ 2022/23 của Mỹ sẽ ở mức 92 triệu mẫu, giảm 1.3 triệu mẫu so với mức 93.3 triệu mẫu trong niên vụ 2021/22. Trong khi đó, diện tích gieo trồng đậu tương được kỳ vọng sẽ tăng lên 87.5 triệu mẫu so với mức 87.2 triệu mẫu trong niên vụ hiện tại.

Diện tích gieo trồng tất cả các loại lúa mỳ được kỳ vọng đạt 49 triệu mẫu trong niên vụ 2022/23 so với mức 46.7 triệu mẫu hiện tại.