Tổng hợp các số liệu kết thúc niên vụ 2020/21 của lúa mì:

- Đã bán 837,100 tấn lúa mì trong niên vụ 20/21 nhưng chưa giao và sẽ được chuyển sang niên vụ 21/22.

- Xuất khẩu lúa mì niên vụ 20/21 đạt tổng cộng 24.81 triệu tấn, ngang bằng với niên vụ trước đó.

- Trong báo cáo Cung – cầu tháng 5, USDA dự đoán xuất khẩu lúa mì 20/21 ở mức 26.26 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com