Báo cáo Tiến độ mùa vụ – Crop Progress của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong tuần kết thúc ngày 20/06/2021 có các số liệu đáng chú ý sau:

Thu hoạch lúa mì vụ đông đã đạt 17% diện tích dự kiến, cao hơn 1% so với dự đoán.

 

Chất lượng mùa vụ ngô giảm 3% xuống mức 65% tốt – tuyệt vời, thấp hơn 1% so với dự đoán.

Chất lượng mùa vụ đậu tương giảm 2% xuống mức 60% tốt – tuyệt vời, bằng với dự đoán.

Chất lượng lúa mỳ vụ xuân giảm 10% xuống 27% tốt – tuyệt vời, thấp hơn 8% so với dự đoán.

Chất lượng lúa mỳ vụ đông tăng 1% lên 49% tốt – tuyệt vời, cao hơn 1% so với dự đoán.

 

Nguồn: mxvnews.com