Báo cáo Tiến độ mùa vụ – Crop Progress của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong tuần kết thúc ngày 06/06/2021 có các số liệu đáng chú ý sau:

Gieo trồng đậu tương đạt 90% diện tích dự kiến, thấp hơn so với dự đoán 92% của thị trường nhưng nhanh hơn mức 84% năm ngoái và 79% trung bình 5 năm.

Chất lượng mùa vụ ngô giảm 4% xuống mức 72% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với mức 74% dự đoán của thị trường, và 75% cùng kỳ năm ngoái.

Chất lượng mùa vụ đậu tương đạt mức 67% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với mức 70% dự đoán của thị trường và 72% cùng kỳ năm ngoái.

Chất lượng lúa mỳ vụ xuân giảm 5% xuống còn 38% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với mức 40% dự đoán của thị trường.

Chất lượng lúa mỳ vụ đông tăng 2% lên mức 50% tốt – tuyệt vời, cao hơn mức dự đoán 48% của thị trường.

 

Nguồn: mxvnews.com