(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 23/04/2021, 19:07 (GMT+7)
Thứ Sáu, 23/04/2021, 19:07 (GMT+7)

USDA Argentina: Dự báo sản lượng ngô niên vụ 2021/22 ở mức 50.0 triệu tấn

USDA Argentina: Dự báo sản lượng ngô niên vụ 2021/22 ở mức 50.0 triệu tấn

USDA chi nhánh Argentina cho biết, sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 dự kiến đạt 20.5 triệu tấn trên tổng diện tích 6.65 triệu ha, cao hơn 5.5% so với niên vụ trước. Xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2021/22 (bao gồm cả bột mỳ) dự kiến đạt 13.9 triệu tấn, cao hơn mức kỳ lục trước trong niên vụ 2016/17. Trong đó, Brazil dự kiến sẽ là điểm đến lớn nhất cuar lúa mỳ Argentina với khoảng 6.0 triệu tấn.

Đối với ngô, USDA chi nhánh Argentina dự báo sản lượng ngô niên vụ 2021/22 của nước này ở mức 50.0 triệu tấn, cao hơn 3 triệu tấn so với niên vụ 2020/21. Diện tích gieo trồng ngô niên vụ 2021/22 dự kiến đạt 6.2 triệu ha, tương đương với ba niên vụ trước. Xuất khẩu ngô niên vụ 2021/22 của Argentina được dự báo ở mức 35.0 triệu tấn, cao hơn so với niên vụ 2020/21. Trong khi đó, tiêu thụ ngô nội địa niên vụ 2021/22 dự kiến đạt 14.5 triệu tấn, cao hơn 3.5% so với niên vụ trước. Cuối cùng, tồn kho ngô niên vụ 2021/22 dự kiến sẽ được duy trì trong khoảng 3 – 4 triệu tấn do chính phủ nước này muốn có đủ nguồn cung phục vụ cho thị trường nội địa và tránh tình trạng lạm phát.

Nguồn: mxvnews.com