Trong một phát biểu mới nhất, thứ trưởng Kinh tế Ukraine Taras Vysotskiy cho biết, xuất khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2020/21 của nước này sẽ không đạt được mức dự báo trước là 17.5 triệu tấn. Cụ thể, với tốc độ xuất khẩu như hiện tại, xuất khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2020/21 sẽ thấp hơn 500,000 tấn so với dự báo trước đó.

Chính phủ Ukraine cho biết, thời tiết thuận lợi có thể giúp nông dân tăng sản lượng ngũ cốc lên 75 triệu tấn trong năm nay, cao hơn so với mức 65.5 triệu tấn trong năm 2020. Xuất khẩu ngũ cốc dự kiến sẽ đạt 53 triệu tấn trong niên vụ 2021/22. Kể từ đầu niên vụ đến nay, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine chỉ đạt 34.73 triệu tấn, thấp hơn 22.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó bao gồm 14.22 triệu tấn lúa mỳ, tương đương 81% trong tổng hạn ngạch xuất khẩu 17.5 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com