Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, nông dân tại đây đã gần như hoàn thành hoạt động gieo trồng ngũ cốc vụ xuân cho năm 2021. Cụ thể, diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ xuân hiện đã đạt 175,400 ha, tương đương 99.3% diện tích dự kiến. Trong khi đó, diện tích gieo trồng ngô ước tính đạt 5.295 triệu ha, chiếm 99.4% diện tích dự kiến.

Chính phủ Ukraine cho biết, thời tiết thuận lợi có thể giúp nông dân tăng sản lượng ngũ cốc lên 75 triệu tấn trong năm nay, cao hơn so với mức 65.5 triệu tấn trong năm 2020. Xuất khẩu ngũ cốc dự kiến sẽ đạt 53 triệu tấn trong niên vụ 2021/22.  

Nguồn: mxvnews.com