Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 28/10, nước này đã thu hoạch được 44.3% diện tích gieo trồng ngô của nước này, thu về được 15.619 triệu tấn ngô, tương đương với mức năng suất 6.44 tấn/hecta.