(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 05/03/2021, 22:21 (GMT+7)
Thứ Sáu, 05/03/2021, 22:21 (GMT+7)

Ukraine: Dự báo nhập khẩu đường niên vụ 2020/21 sẽ gấp 9 lần so với niên vụ trước

Ukraine: Dự báo nhập khẩu đường niên vụ 2020/21 sẽ gấp 9 lần so với niên vụ trước

Bộ Kinh tế Ukraine cho biết, dự báo nhập khẩu đường nhập khẩu 2020/21 của nước này (từ tháng ngày 1 tháng 9 năm 2020 tới ngày 31 tháng 8 năm 2021) sẽ đạt 80,000 tấn, cao hơn gấp 9 lần so với niên vụ trước.

Trong khi đó, sản lượng đường niên vụ 2020/21 của Ukraine được dự báo ở mức 1.11 triệu tấn, thấp hơn so với mức 1.15 triệu tấn trong dự báo hồi tháng 2.

Đối với xuất khẩu, Bộ cho biết xuất khẩu đường trong niên vụ 2020/21 sẽ giảm 51% về mức 115,000 tấn. Nhu cầu tiêu thụ nội địa ước tính đạt 1.25 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com