Hãng tư vấn APK-Inform cho biết, sản lượng lúa mỳ trong năm 2021 của Ukraine sẽ được hạ xuống từ mức 27.622 triệu tấn xuống 27.264 triệu tấn. Tuy nhiên dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2021/22 được giữ nguyên ở mức 19.75 triệu tấn.

Cũng theo APK-Inform, dự báo thu hoạch ngô năm 2021 sẽ tăng lên mức 36.179 triệu tấn, cao hơn mức dự báo trước là 35.705 triệu tấn.

 

Nguồn: mxvnews.com