Tính đến ngày 01/07, tồn kho quặng sắt tại 46 cảng chính ở Trung Quốc đạt hơn 124.45 triệu tấn, tăng 500,000 tấn so với ngày 24/06, theo dữ liệu của công ty tư vấn SteelHome.

Trong số các kho dự trữ, có khoảng 63.5 triệu tấn thuộc sở hữu của thương nhân, bao gồm 16.9 triệu tấn quặng thô, 3.9 triệu tấn dạng viên và 8.25 triệu tấn dạng tinh chế. Khối lượng đơn hàng trung bình mỗi ngày giảm 300,000 tấn so với tuần trước, đạt khoảng 2.69 triệu tấn. Lượng quặng sắt hàng ngày đến 5 cảng lớn nhất miền Bắc đạt 1.15 triệu tấn, giảm 250,000 tấn so với tuần trước.

Nguồn: mxvnews.com