Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và dầu quốc gia CNGOIC của Trung Quốc, sản lượng ép dầu đậu tương trong tuần này ước tính đạt 1.9 triệu tấn, thấp hơn so với mức 1.95 triệu tấn trong tuần trước. Trong khi đó, tồn kho đậu tương của Trung Quốc trong tuần này giảm 130,000 tấn xuống còn 6.1 triệu tấn, nhưng vẫn cao hơn 920,000 tấn so với cùng kỳ tháng trước.

Bất chấp việc giảm sản lượng ép dầu, tồn kho khô đậu tương và dầu đậu tương đều tăng do hoạt động thu mua của các công ty sản xuất TĂCN chậm lại. Cụ thể, tồn kho khô đậu tương đạt 1.17 triệu tấn, tăng 210,000 tấn so với tuần trước, và là mức cao nhất trong 6 tháng. Trong khi đó, tồn kho dầu đậu tương tiếp tục tăng thêm 40,000 tấn so với tuần trước, lên mức 830,000 tấn.

CNGOIC cũng cho biết, khối lượng đậu tương cập cảng Trung Quốc trong tháng 6 dự kiến sẽ đạt 10.3 triệu tấn, cao hơn so với mức 9.6 triệu tấn trong tháng 5 và 7.5 triệu tấn trong tháng 4. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là, nếu nhu cầu đối với khô và dầu đậu tương tại đây tiếp tục giảm, tồn kho đậu tương của Trung Quốc sẽ còn tăng trong những báo cáo sắp tới.

Nguồn: mxvnews.com