Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và dầu quốc gia CNGOIC của Trung Quốc, sản lượng ép dầu đậu tương trong tuần này ước tính đạt 1.72 triệu tấn, giảm 180,000 tấn so với tuần trước. Trong khi đó, tồn kho đậu tương của Trung Quốc trong tuần này tăng 190,000 tấn xuống còn 6.29 triệu tấn, nhưng vẫn cao hơn 870,000 tấn so với cùng kỳ tháng trước.

Bất chấp việc giảm sản lượng ép dầu, tồn kho khô đậu tương và dầu đậu tương vẫn duy trì ở mức cao do hoạt động thu mua của các công ty sản xuất TĂCN chậm lại. Cụ thể, tồn kho khô đậu tương đạt 1.14 triệu tấn, giảm 30,000 tấn so với tuần trước. Trong khi đó, tồn kho dầu đậu tương tiếp tục tăng thêm 10,000 tấn so với tuần trước, lên mức 850,000 tấn.

Nguồn: mxvnews.com