Một nguồn tin thị trường cho biết, Trung Quốc đã tái xác nhận cam kết của mình đối với thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 khi phát ngôn viên Bộ thương mại trả lời về khối lượng mua hàng ngô lớn từ Mỹ trong thời gian gần đây. Ông cho biết, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 là tốt đối với cả Mỹ và Trung Quốc.

Hiện tại, Trung Quốc, nước nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới, đã cam kết mua 22.8 triệu tấn ngô niên vụ 2020/21 của Mỹ, bằng 1/3 khối lượng ngô mà Mỹ xuất khẩu trong cả niên vụ, và cao hơn nhiều so với mức 1.26 triệu tấn cùng kỳ niên vụ 2019/20.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã 5.11 triệu tấn ngô niên vụ 2021/22 từ Mỹ, cao hơn 522% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com