Theo Antaike, sản lượng đồng của Trung Quốc trong tháng 05/2021 đã tăng 4.34% so với tháng 04/2021, lên mức 765,100 tấn. Sản lượng đồng cathode của 22 công ty được Antaike khảo sát trong tháng trước tăng 10.45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 5 tháng đầu năm, sản lượng đồng của các nhà máy này là 3.84 triệu tấn, tăng 12.83% so với 5 tháng đầu năm 2020. Antaike kỳ vọng sản lượng trong tháng 06/2021 sẽ không thay đổi nhiều so với tháng 5, vào khoảng 770,000 tấn trong bối cảnh các nhà máy tiếp tục tiến hành bảo trì.

Nguồn: mxvnews.com