Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính từ đầu niên vụ đến ngày 15/11, nước này đã xuất khẩu được 21.753 triệu tấn ngũ cốc, tăng 13.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ đạt 13.194 triệu tấn (tăng 14.4% so với năm ngoái), xuất khẩu lũy kế lúa mạch đạt 4.673 triệu tấn (tăng 24.8%) và xuất khẩu ngô đạt 3.608 triệu tấn (tăng 0.66%).