Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính từ đầu niên vụ đến ngày 10/11, nước này đã xuất khẩu được 20.984 triệu tấn ngũ cốc, tăng 15.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ đạt 12.976 triệu tấn (tăng 15.2% so với năm ngoái), xuất khẩu lũy kế lúa mạch đạt 4.589 triệu tấn (tăng 26.1%) và xuất khẩu ngô đạt 3.145 triệu tấn (thấp hơn 1.2%).