Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, quốc gia này đã thu hoạch 1.37 triệu tấn ngũ cốc niên vụ 2020/21, trong đó bao gồm 326,600 tấn lúa mì thu hoạch từ 1.5% diện tích gieo trồng.

Trước đó Bộ cũng ước tính sản lượng ngũ cốc năm 2021 sẽ đạt mức kỷ lục 75.8 triệu tấn, tăng 16.6% so với mức 65 triệu tấn năm 2020. Sản lượng ngô dự kiến đạt 37.1 triệu tấn, trong khi sản lượng lúa mì ước đạt 28.5 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com