Theo số liệu từ Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ gieo trồng lúa mỳ mềm của Pháp tính đến ngày 25/10 đã đạt 61% diện tích gieo trồng dự kiến, tăng mạnh 21 điểm phần trăm so với tuần trước.
 
 Ngoài ra, 23% lúa mỳ mềm đã nảy mầm, tăng nhanh so với mức 5% trong tuần trước và cũng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 20%.
 
 Cũng trong tuần 25/10, tiến độ thu hoạch ngô Pháp đã đạt 54% diện tích gieo trồng, tăng nhanh so với tuần trước nhưng vẫn chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 87%. Chất lượng ngô Pháp ổn định ở mức 89% tốt/tuyệt vời.