Theo số liệu từ Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ gieo trồng đậu tương 2021/22 của Argentina tính đến ngày 27/10 đã đạt 4.6% của 16.5 triệu hecta diện tích gieo trồng dự kiến của nước này.
 
 Trong khi đó, tiến độ gieo trồng ngô của Argentina chỉ tăng thêm 1.3 điểm phần trăm trong tuần 27/10, đưa diện tích đã gieo trồng lên 27.6% tổng diện tích gieo trồng dự kiến. Chất lượng ngô của Argentina có sự cải thiện lớn khi tỷ lệ ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời tăng 8 điểm phần trăm lên 73%.
 
 Đối với lúa mỳ, tiến độ thu hoạch lúa mỳ của nước này đã đạt 6.2% diện tích gieo trồng. BAGE nâng dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này lên 19.8 triệu tấn, tăng 600,000 tấn so với dự báo trước đó nhờ điều kiện độ ẩm thuận lợi hơn. Chất lượng lúa mỳ của Argentina cũng tốt hơn khi có 47% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 3 điểm phần trăm.