Các thông tin từ cuộc họp của Ủy ban Kỹ thuật chung JTC của OPEC+ cho thấy Ủy ban này nhận định thị trường dầu thô sẽ thu hẹp trong quý 4 năm nay với tồn kho dầu của các nước trong khối OECD sẽ giảm 1.1 triệu thùng/ngày trong quý 4.