Các cuộc đàm phán tại Vienna về việc khôi phục thỏa thuận JCPOA sẽ được bắt đầu lại vào cuối tháng 11 năm nay.