Theo số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần 23/10 đạt gần 580,000 tấn, tăng 13.7% so với tuần trước. Xuất khẩu đậu tương cả tháng 10 của Brazil được ANEC dự báo sẽ đạt 3.432 triệu tấn, tiếp tục tăng so với dự báo trong tuần trước.
 
 Trong khi đó, xuất khẩu ngô của Brazil trong cùng kỳ được báo cáo ở mức gần 398,000 tấn, với xuất khẩu trong cả tháng được dự báo đạt 2.143 triệu tấn.