Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực lên OPEC để nhóm này nâng sản lượng khai thác.