Theo thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này, Zhejiang Petrochemical Corp đã nhận được thêm gói hạn ngạch mới có khối lượng 12 triệu tấn dầu thô trong phần còn lại của năm 2021.
 
 Trước đó, Trung Quốc đã công bố gói hạn ngạch nhập khẩu thứ 4 trong năm nhưng ZPC không được phân bổ. Tính cả lượng hạn ngạch mới công bố này, ZPC đã được phân bổ tổng cộng 32 triệu tấn hạn ngạch nhập khẩu dầu thô trong năm nay.
 
 Tổng cộng hạn ngạch nhập khẩu mà Trung Quốc đã công bố trong năm nay đã đạt 189.14 triệu tấn, tăng so với mức 184.55 triệu tấn trong năm 2020.