Theo số liệu từ Dịch vụ Kiểm dịch liên bang Nga, xuất khẩu ngũ cốc của Nga từ đầu niên vụ 2021/22 đến 21/10 đã đạt 19.2 triệu tấn ngũ cốc và hạt lấy dầu, giảm 15% so với năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 14.7 triệu tấn (giảm 12%), 1.8 triệu tấn lúa mạch (giảm 34%) và 0.4 triệu tấn ngô.