Bộ Nông nghiệp Nga điều chỉnh mức thuế xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản trong tuần 27/10 – 02/11 như sau:
 
 - Thuế xuất khẩu lúa mỳ tăng mạnh 5.7 USD/tấn lên 67 USD/tấn.
 
 - Thuế xuất khẩu lúa mạch giảm 3.3 USD/tấn xuống còn 42.6 USD/tấn.
 
 - Thuế xuất khẩu ngô tăng 1.3 USD/tấn lên 49.7 USD/tấn.