Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp bang Parana (Deral), tiến độ gieo trồng ngô vụ 1 tại bang này đã đạt 88% của 420 nghìn hecta đất gieo trồng dự kiến, nhanh hơn 13 điểm phần trăm so với cùng kỳ niên vụ trước.

Cũng theo Deral, hiện có 96% ngô đang có chất lượng tốt/tuyệt vời.