Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu khí của Mỹ trong tuần 15/10 đã tăng thêm 3.294 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 2.549 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 3.5 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 3 triệu thùng.