Theo báo cáo Tiến độ và Chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiến độ thu hoạch ngô và đậu tương của Mỹ tính đến ngày 17/10 đều thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường nhưng vẫn đang nhanh hơn so với trung bình 5 năm.

Thu hoạch ngô Mỹ hiện đã đạt 52% diện tích gieo trồng, so với kỳ vọng của thị trường ở mức 54% và trung bình 5 năm ở mức 41%. Chất lượng ngô Mỹ tiếp tục ổn định ở mức 60% tốt/tuyệt vời.

Thu hoạch đậu tương hiện đã đạt 60%, thấp hơn so với kỳ vọng 62% của thị trường nhưng cao hơn so với trung bình 5 năm ở mức 55%.

Tiến độ gieo trồng lúa mỳ vụ đông đã đạt 70%, thấp hơn so với kỳ vọng 73% của thị trường và 71% trung bình 5 năm. Hiện đã có 44% lúa mỳ vụ đông của Mỹ đã nảy mầm.