Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu 3.53 triệu tấn ngô trong tháng 09, tăng 226.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 24.93 triệu tấn, tăng 274.5% so với năm ngoái.

Nhập khẩu 640,000 tấn lúa mỳ trong tháng 09 giảm 40.4% so với năm ngoái. Nhập khẩu lũy kế đạt 7.59 triệu tấn, tăng 25.3% so với năm ngoái.