Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng dầu thô của nước này trong tháng 09 đạt 16.61 triệu tấn, tương đương với 4.04 triệu thùng/ngày, tăng 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng dầu thô lũy kế trong 9 tháng đầu năm đạt 149.84 triệu tấn, tương đương 4.01 triệu thùng/ngày, tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng khí tự nhiên của Trung Quốc trong tháng 09 tăng 7.1% so với năm trước lên 15.7 tỷ mét khối, với sản lượng lũy kế tăng 10.4% lên mức 151.8 tỷ mét khối.