Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 15/10, nước này đã thu hoạch được 113.2 triệu tấn ngũ cốc trên diện tích 42.6 triệu hecta. Trong đó:

- Thu hoạch được 76.7 triệu tấn lúa mỳ trên diện tích 27.3 triệu hecta.

- Thu hoạch được 18.6 triệu tấn lúa mạch trên diện tích 7.8 triệu hecta.

- Thu hoạch được 6.4 triệu tấn ngô trên diện tích 1.3 triệu hecta.