Theo số liệu từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 18/10 tăng thêm 10 giàn khoan lên 543 giàn. Trong đó

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 12 giàn lên 445 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí tự nhiên giảm 1 giàn xuống còn 98 giàn khoan đang hoạt động.