Theo báo cáo của Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ gieo trồng ngô của Argentina diễn ra chậm trong tuần 13/10 khi chỉ có thêm 2.1% diện tích đất được hoàn thành gieo trồng, đưa tổng diện tích đã gieo trồng lên 23.2% diện tích đất dự kiến.

Trong khi đó, chất lượng lúa mỳ của Argentina đã có sự cải thiện so với tuần trước, khi có 46% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước đó.