Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ gieo trồng lúa mỳ mềm vụ 2021/22 của Pháp tính đến tuần 11/10 đã đạt 13% diện tích gieo trồng dự kiến. Cũng trong tuần trên, đã có 1% diện tích lúa mỳ mềm của nước này nảy mầm.

Trong khi đó, vụ ngô của Pháp đã gần hoàn thành giai đoạn chín sáp với 98% diện tích ngô đã phát triển đến giai đoạn này. Tốc độ thu hoạch ngô của nước này trong cùng kỳ đã đạt 15%, tăng 8 điểm phần trăm so với tuần trước.

Chất lượng ngô Pháp đã cải thiện so với tuần trước khi có 90% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước.