Theo số liệu từ Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tính đến ngày 15/11, nông dân nước này đã gieo trồng được 93% diện tích gieo trồng dự kiến với 78% lúa mỳ đã nảy mầm. Lúa mỳ mềm của Pháp cũng đã phát triển đến giai đoạn mọc chồi rễ (tillering) với 3% lúa mỳ đã phát triển đến giai đoạn này. Chất lượng lúa mỳ trong tuần 15/11 rất tốt với 99% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

Trong cùng kỳ, tiến độ thu hoạch ngô của Pháp đã đạt 91%, tăng 9 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng vẫn chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 99%. Chất lượng ngô Pháp ổn định ở mức 89% tốt/tuyệt vời.