Theo số liệu từ Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ gieo trồng lúa mỳ mềm của Pháp tính đến ngày 08/11 đã đạt 87% diện tích gieo trồng dự kiến, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước.

Cùng kỳ, lúa mỳ Pháp đã nảy mầm được 63%, tăng nhanh so với mức 45% trong tuần trước và tương đương so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 64%.

Cũng trong tuần 08/11, tiến độ thu hoạch ngô Pháp đã đạt 83% diện tích gieo trồng, tăng 10 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng vẫn chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 97%. Chất lượng ngô Pháp ổn định ở mức 89% tốt/tuyệt vời.