Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, thông lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 58.4 triệu tấn, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn 1 năm trong tháng 09.

Tổng cộng thông lượng của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đạt 585.15 triệu tấn, tăng 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái.