Hãng tư vấn SovEcon nâng dự báo sản lượng ngô của Ukraine trong niên vụ 2021/22 thêm 1.5 triệu tấn lên 39.9 triệu tấn nhờ năng suất tốt.

Tính đến cuối tuần trước, Ukraine đã thu hoạch được 73% diện tích gieo trồng với năng suất trung bình đạt 7.05 tấn/hecta, gần đạt mức kỷ lục và còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng lên 7.3 tấn/hecta khi thu hoạch được hoàn thành.

Trong khi đó, sản lượng lúa mỳ niên vụ 2022/23 của Ukraine được SovEcon dự báo sẽ giảm xuống còn 27.1 triệu tấn, trong đó bao gồm 26.4 triệu tấn lúa mỳ vụ đông và 0.7 triệu tấn lúa mỳ vụ xuân, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ đông được dự báo sẽ giảm 0.1 triệu hecta xuống còn 6.8 triệu hecta trong khi năng suất bị dự báo sẽ giảm xuống dưới mức trung bình và chỉ đạt 3.9 tấn/hecta.

Điều kiện thời tiết trong những năm gần đây tại Ukraine khắc nghiệt với mùa vụ nông nghiệp do thiếu nước và đất cực kỳ khô cằn.