-Sản lượng thép thô tháng 10/2021 ở mức 71,58 triệu tấn so với 73,75 triệu tấn trong tháng tháng 9/2021.
- Sản lượng trung bình theo ngày giảm 6,1% trong tháng 10 so với tháng trước đó
- Sản lượng từ tháng 1 đến tháng 10 giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước
Trong tháng 10, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới đã sản xuất 71,58 triệu tấn kim loại này, giảm tháng thứ năm liên tiếp và giảm 23,3% so với cùng tháng một năm trước, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy.
Sản lượng thép hàng tháng của Trung Quốc đã giảm kể từ tháng 7 sau khi chứng kiến mức tăng trưởng hai con số trong nửa đầu năm. Việc áp đặt các biện pháp kiểm soát sản lượng nghiêm ngặt và hạn chế sử dụng điện đã làm sụt giảm cả cung và cầu.
Trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc đã xuất xưởng 877,05 triệu tấn thép, giảm 0,7% so với bình quân hàng năm, NBS cho biết.
 

Nguồn: VITIC/Reuter