Theo báo cáo của Fitch Country Risk và Industry Research, tăng trưởng sản lượng đồng và vàng trên toàn cầu sẽ tiếp tục trong thời gian tới khi gián đoạn sản xuất do đại dịch Covid-19 giảm dần.

Đối với vàng, Fitch kỳ vọng tăng trưởng sản lượng trong năm 2021 sẽ đạt tốc độ nhanh nhất trong vòng 3 năm. Trong trung hạn (2021-2015), tăng trưởng sản lượng khai thác toàn cầu vẫn sẽ mạnh mẽ do giá cao khuyến khích đầu tư và sản xuất. Fitch dự báo sản lượng vàng toàn cầu sẽ tăng từ 109.4 triệu ounce vào năm 2021 lên 141.7 triệu ounce vào năm 2030, tương đương tăng 3.2%/năm.

Đối với đồng, Fitch kỳ vọng sản lượng toàn cầu trong năm 2021 sẽ tăng 7.8% khi một số dự án mới bắt đầu đi vào hoạt động. Trong trung hạn, sản lượng sẽ tăng trưởng mạnh nhờ các dự án mới cũng như việc mở rộng các dự án đang hoạt động, giá ở mức cao và nhu cầu tăng cũng là 2 yếu tố quan trọng. Fitch dự báo sản lượng đồng sẽ tăng từ 20.2 triệu tấn trong năm 2021 lên 29.4 triệu tấn trong năm 2030, tương đương mức tăng trưởng 3.7%/năm.

Nguồn: mxvnews.com