Theo tính toán của hãng tin Reuters, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã phải sử dụng 3.77 triệu tấn dầu thô, tương đương 890,000 thùng/ngày từ kho dự trữ của mình trong tháng 10 để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, các nhà máy lọc dầu nước này đã xử lý 58.4 triệu tấn dầu thô trong tháng 10. Tuy nhiên, tổng nguồn cung dầu thô trong tháng 10 chỉ đạt 54.63 triệu tấn, bao gồm cả lượng dầu nhập khẩu và sản lượng khai thác nội địa.