Theo khảo sát của hãng tin Reuters, sản lượng khai thác dầu của nhóm OPEC trong tháng 10 đạt 27.5 triệu thùng/ngày, tăng 190,000 thùng/ngày so với tháng 09 nhưng thấp hơn 254,000 thùng/ngày so với hạn mức được cấp.

Theo đó, tỷ lệ tuân thủ của OPEC trong tháng 10 tăng từ 114% trong tháng trước lên 118%.

Mức tăng trưởng sản lượng lớn nhất thuộc về Saudi Arabia và Iraq trong khi sản lượng của Angola, Nigeria, Công, Guinea Xích đạo và Gabon không tăng hay thậm chí còn giảm. Trong đó mức sụt giảm mạnh nhất thuộc về Nigeria khi sản lượng giảm 70,000 thùng/ngày.