(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Tư, 14/04/2021, 21:35 (GMT+7)
Thứ Tư, 14/04/2021, 21:35 (GMT+7)

Pháp: France Agri Mer dự báo xuất khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2020/21 ở mức 13.3 triệu tấn

Pháp: France Agri Mer dự báo xuất khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2020/21 ở mức 13.3 triệu tấn

Văn phòng nông nghiệp France Agri Mer vừa nâng dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 tại Pháp ra ngoài khu vực EU lên 7.55 triệu tấn, so với mức 7.45 triệu tấn trong báo cáo tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn 44% so với mức 13.54 triệu tấn trong niên vụ trước. Trong khi đó, xuất khẩu lúa mỳ sang các nước thành viên trong khối EU giảm 180,000 so với báo cáo trước, khiến tổng xuất khẩu lúa mỳ của Pháp (cả trong và ngoài khối EU) giảm 80,000 so với báo cáo trước về mức 13.3 triệu tấn. Tồn kho lúa mỳ mềm cuối niên vụ 2020/21 tại Pháp được France Agri Mer giữ nguyên ở mức dự báo lên 2.7 triệu tấn.

Đối với ngô, France Agri Mer tăng dự báo xuất khẩu ngô niên vụ 2020/21 thêm 85,000 tấn lên mức 4.481 triệu tấn, cao hơn 7% so với niên vụ trước chủ yếu nhờ nhu cầu tiêu thụ của các nước trong khu vực EU. Trong khi đó, dự báo tồn kho ngô cuối niên vụ 2020/21 của Pháp cũng được tăng thêm 10,000 tấn lên mức 2.015 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com