Các chuyên gia tại văn phòng nông nghiệp FranceAgriMer cho biết, chất lượng lúa mỳ vụ đông duy trì ở mức 79% tốt – tuyệt vời, cao hơn so với mức 55% cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, chất lượng lúa mạch vụ đông giảm 1% so với tuần trước xuống mức 74% tốt – tuyệt vời, so với mức 51% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng lúa mỳ durum tiếp tục duy trì ở mức 67% tốt – tuyệt vời, cao hơn so với mức 62% cùng kỳ năm ngoái.

Đối với cây trồng vụ xuân, chất lượng lúa mạch vụ xuân giảm 1% trong tuần, xuống mức 83% tốt – tuyệt vời, cao hơn nhiều so với mức 62% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng ngô tiếp tục duy trì ở mức 89% tốt-tuyệt vời.

Thu hoạch lúa mỳ Durum diển ra tương đối chậm, với chỉ 1% thu hoạch so với 16% trong cùng kỳ năm trước.  

Nguồn: mxvnews.com