Công ty dầu khí quốc doanh của Trung Quốc, PetroChina, kỳ vọng tình trạng thu hẹp nguồn cung trên thị trường khí tự nhiên thế giới sẽ được giải tỏa trong năm 2022 khi sản lượng khai thác được dự báo sẽ tăng vượt nhu cầu.

Theo đó, nhu cầu khí tự nhiên được dự báo sẽ tăng 2.3% lên 4,070 tỷ mét khối trong năm 2022 trong khi sản lượng khí sẽ tăng 4% lên 4,120 tỷ mét khối.

Đến năm 2050, PetroChina kỳ vọng nhu cầu khí thế giới sẽ tăng lên 6,100 tỷ mét khối với nhu cầu của Trung Quốc ở mức 670 tỷ mét khối. Đồng thời, nhu cầu khí của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2040.